Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

ศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา


เปิดให้บริการตรวจตลอด24ชั่วโมง ทุกวันไม่เส้นสันหนุดราชการ สอบถามรายละเอียดหรือรัดหมายเวลาตรวจได้ที่ โทร 


บริษัท โตโมกราฟ จำกัด ได้ติดตั้งและให้บริการตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ. แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียง ภายในอาคาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน มีความปลอดภัย ภายใต้การบริการและดูแลโดยทีมรังสีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ นักรังสีเทคนิค พยาบาลดูแลผุ้ป่วยในขณะก่อนและหลังการตรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีประสบการณ์สูง บริการตรวจเอ็มอาร์ไอด้วยเครื่องที่มีเทคโนโลยีสูง มีความคมชัด และแม่นยำ ที่สำคัญคือใช้เวลาในการตรวจสั้น

หลัการทำงานของเครื่องเอ็มอาร์ไอ

เมื่อร่างกายมีความผิดปกติจากภายใน บางครั้งการตรวจวินิจฉัยแบบธรรมดาก็ไม่สามารถแสดงผลที่ต้องการได้ปัจจุบันวงการแพทย์ได้นำเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง หรือ เอ็ม.อาร์.ไอ (MRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกภาพทางการแพทย์ โดยการส่งถ่ายพลังงานคลื่นวิทยุจากขดลวดส่งคลื่นความถี่วิทยุไปยังผู้ป่วย ซึ่งนอนอยู่ในสนามแม่เหล็กแรงสูง พลังงานเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ โดยสัญญาณที่สะท้อนกลับมาจะถูกเปลี่ยนแปลงตามคุณสมบัติของเนื้อเยื่อและหลอดเลือด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็คือข้อมูลสำหรับการสร้างภาพโดยคอมพิวเตอร์ตามสรีระของผู้ป่วยจากส่วนร่างกายที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานนี้ การตรวจด้วยวิธีนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจประมาณ 20-40 ซึ่งขึ้นอยู่กับอวัยวะที่จะตรวจ

ประโยชน์ของการตรวจเอ็มอาร์ไอ

สามารถจำแนกคุณสมบัติของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันได้หลายแบบ และตรวจหาสิ่งผิดปกติในระยะแรกได้
ตรวจได้ทุกระนาบโดยไม่ต้องขยับผู้ป่วยหรือเปลี่ยนท่าผู้ป่วย
ไม่เกิดการแตกตัวเป็นไอออนภายในร่างกาย
สามารถตรวจเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ภายในกระดูกได้
ไม่มีอันตรายจากรังสี เนื่องจากไม่ใช้รังสีเอกซเรย์ในการตรวจ(ใช้พลังงานแม่เหล็ก)
สามารถทำการตรวจได้แม้เป็นโรคไตวาย (RENAL FAILURE) หรือมีค่าเคทินีนสูง
ลดอันตรายจากการแพ้สารทึบแสงชนิดไอโอนิคหรือแพ้อาหารทะเล

การเตรียมพร้อมเพื่อตรวจเอ็มอาร์ไอ

 • โดยทั่วไปไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ(ยกเว้นการตรวจช่องท้อง Upper/Lower abdomen /MRCPต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)
 • ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ จำเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึก หรือดมยาสลบ ผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ควรงดใช้เครื่องแต่งหน้า(แป้ง/ทาขอบตา/ทาลิปติก)ในวันตรวจ
 • ถอดโลหะทุกชนิดออกจากตัว(ก่อนเข้าห้องตรวจ)
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีมีโลหะอยู่ภายในในร่างกาย(เช่น ผ่าตัดใส่เหล็ก มีลูกกระสุนปืนในร่างกาย เป็นต้น)
 • ควรมีญาติมาด้วย 1 คน และทำจิตใจให้สบายไม่ต้องกังวล เนื่องจากการตรวจไม่เจ็บ เพียงแค่นอนนิ่งๆ

การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องตรวจ

 1. เปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีโลหะออก สวมใส่ชุดและเปลี่ยนรองเท้าที่เตรียมไว้ให้
 2. ห้ามสวมสิ่งของเครื่องประดับที่เป็นโลหะ  เช่น กิ๊บติดผม ฟันปลอม ต่างหู เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น
 3. ถ้าผู้ป่วยเคยผ่าตัดใส่โลหะในร่างกายหรือวัตถุอื่น ๆ ต้องบอกเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องตรวจ
 4. ผู้ป่วยควรปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ เนื่องจากการตรวจอาจจะใช้เวลานาน
 5. ใช้เครื่องอุดหูที่เตรียมไว้ให้อุดก่อนเข้าห้องตรวจ เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนในขณะตรวจ
 6. การปฏิบัติตัวระหว่างทำการตรวจ ผู้ป่วยจะต้องไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวส่วนที่ทำการตรวจเด็ดขาด เพื่อจะได้ภาพที่ชัดเจน

กลุ่มเฉพาะที่ห้ามตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ

 • ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เป็นจังหวะ
 • ผู้ที่ผ่าตัดติดคลิปอุดหลอดเลือดในโรคเส้นเลือดโป่งพอง
 • ผู้ที่ผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมภายในหู
 • ผู้ที่มีโลหะต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น ข้อเทียมต่าง ๆ โลหะตามกระดูก กระสุนปืน เป็นต้น
 • สตรีมีครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
 • ผู้ที่คิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะติดอยู่ที่ตา
 • ผู้ที่ไม่สามารถนอนในอุโมงค์ตรวจได้(กลัวที่แคบ)

เนื่องจากภายในห้องตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.มีสนามแม่เหล็กแรงสูงตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลต่าง ๆ ต่อการทำงานของเครื่องมือที่ไวต่อแม่เหล็ก เช่น เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เป็นจังหวะ  ดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดที่เหนี่ยวนำแม่เหล็ก เช่น เหล็กโลหะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก  รวมทั้งมีผลต่อข้อมูลที่ใช้แถบแม่เหล็กบัตรที่ใช้แถบแม่เหล็ก โดยข้อมูลจะถูกลบ เช่น บัตร ATM, บัตรเครดิต เป็นต้น

สามารถตรวจค้นหา โรคร้ายต่างๆในร่างกายได้

การตรวจเอ็มอาร์ไอสามารถตรวจค้นหาโรคต่างๆในร่างการ เช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก การอักเสบ ถุงน้ำ นิ่วในไต หรือกระเพาะปัสสาวะ ทางเดินน้ำดีอุดตัน หนองในโพรงจมูก หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดโป่งพอง หลอดเลือดแตก หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดโป่งพอง ลิ้นหัวใจรั่ว กระดูกแตก ข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลัง(คอ/หลัง/เอว)เสื่อม มะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น  

สามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะได้

สมอง และเส้นประสาท ตา และเส้นประสาทตา รูหู โพรงจมูก คอ ไทรอยด์ ปอด ตับ ไต ม้าม ตับอ่อน ถุงน้ำดี มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ข้อต่อต่าง(ไหล่/ข้อมือ/ข้อเท้า/เข่า/ข้อนิ้ว) กระดูก(แขน/ขา/เท้า) ระบบหลอดเลือดที่แขน/ช่องท้อง/ไต/ขา/ปลายแขนปลายขา/หลอดเลือดที่หัวใจ กระดูสันหลัง(คอ หลังและเอว)

กรณีต้องฉีดสารทึบแสง

บางครั้งอาจต้องฉีดสารทึบแสงเพื่อทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถแยกรอยโรคชัดเจน แม่นยำ ถ้ามีอาการผิดปกติ ในขณะฉีด เช่น หายใจไม่ออก เหนื่อย คัน อัดอัดมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและเมื่อตรวจเสร็จให้ดื่มน้ำมากๆ


ติดต่อสอบถามและเข้ารับการตรวจได้ที่

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มอาร์ไอบริเวณชั้น 1 โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายเวลาตรวจ โทร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคม ข้าราชการจ่ายตรง กรุณาเตรียมเอกสารไปพร้อมกับผู้ป่วย เช่นใบส่งตรวจ(ใบRefer)+สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาบัตรสิทธิ์(บัตรทอง/ประกันสังคม)+เอกสารตรวจสอบสิทธิ์     ข้าราชการสามารถนำใบเสร็จ ไปเบิกคืนต้นสังกัดได้ทั้งหมด

    Visit us at www.Simahealthcare.com      
     

สาขาที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยทำการตั้งตั้งเครื่องมือแพทย์และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของระบบอวัยวะในร่ายกายด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีทันสมัย ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาในการตรวจสั้น พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ณ สาขาตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยทีมงาน แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และบุคคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สะดวกที่ไหน ติดต่อสอบถามหรือเข้ารับบริการได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน


ศูนย์ตรวจวัดแรงดันหลอดเลือด

ศูนย์วัดแรงดันของหลอดเลือด

ABI Center

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โดยตรวจสัดแรงดันของหลอดเลือดว่าผิดปกติหรือไม่

ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

SleepLab Test

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านต่างของระบบสมอง

ศูนย์ตรวจโมบายเอกซเรย์

ให้บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ผู้ป่วย

ศูนย์ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

CT Scan Center

บริษัทได้ทำการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้งและให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลอื่นบริเวณใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามและเข้ารับการตรวจ

ได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

เปิดให้บริการ 24ชั่วโมงทุกวัน

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ 

ศูนย์ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม

ศูนย์ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม

Digital mammogram Center

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับเต้านมอสทิเช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก และถุงนำ้ เป็นการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับเต้นนมได้ถูกต้องและแม่นยำ

ศูนย์รักษาสลายนิ่ว

ศูนย์สลายนิ่ว

Lithotripsy Center