Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

PACS Sytem

บริการให้เช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพ

  PACS System  ภายใต้แนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลไม่ต้องซื้อ  ไม่ต้องซ่อม  ไม่ต้องเสียค่าดูแลรักษาเครื่อง ไม่เพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่แผนก เปลี่ยนเครื่องได้ง่ายไม่ต้องทนใช้เป็นสิบปีให้.....บริษัทในเครือสีมาเฮลธ์แคร์จัดการดูแลแทนท่าน


รูปแบบการนำเสนอ            

1. ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.ให้เช่าแบบแบ่งรายได้เป็นรายเดือนหรือ รายCaseหรือรายStudy                                                                                                                                           3. รับจ้างเหมาบริการตรวจ


เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง พร้อมอุปกรณ์
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อระบบ PACS การเดินสายสัญญาณ มอนิเตอร์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ ค่าMaintenance


ติดต่อสอบถามฝ่ายการตลาด


Email;simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site;  www.simahealthcare.com