Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10

บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

SimaCORPORATE

Make your service easy

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานขาย ให้เช่า และร่วมมือกับโรงพยาบาล เปิดให้บริการเป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนโดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีสูง พร้อมบุคคลากรที่มีความชำนาญกว่า 300คน มีสาขากว่า 70 สาขาทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

Second Hand for Sale

มีเครื่องและอะไหล่มือสอง สภาพดี พร้อมขายหรือติดตั้ง Secondhand&Part in Warehouse สนใจซื้อหรือเข่า โทรติดต่อได้ที่ 081-768-7756/044-34..

MarketingEVENT

SimaCORPORATE     MarketIngEVENT  ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้กับตัวแทนการตลาดหรือสาขาที่ให้บริการทั่วประเทศ ..

Diagnostic Imaging Center

บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท   SimaCORPORATE   SimaHEALTHCARE SimaMRI TOMOGRAPH บริษัทฯได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ..

สุขภาพดี้ดีลองทำดู

GoodHEALTH     อาหารต้านมะเร็งเต้านม ประโยชน์และการฝึกสมาธิ        อาหารต้านมะเร็งเต้านม  &n..

SimaCORPORATE

บริษัทในเครือSimaCORPORATE Make your service easy เปิดดำเนินการเกี่ยวกับงานขาย ให้เช่า และร่วมให้บริการในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน โดยเปิดเป็..

Basic of X-RAY&MRI

Basic of X-RAY&MRI รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับคว..

SRI-MAMEDIC

บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด         Sri-mamedic              ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ภาย..

CT&MRI Technic

CT&MRI Technic สนับสนุนวิชการโดย ทอม/ยันต์/ยิ่ง   ..

SImaNEWS

SimaNEWS กิจกรรมและข่าวการดำเนินงานของบริษัทในเครือSimaCORPORATE                ปี 2019    &..

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ของระบบอวัยวะต่างๆมากมาย ปัจจุบันผู้คน  เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรักษา ให้หายขาดได้โดยบริษัทฯได้ทำการขยายงาน โดยการลงทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชนโรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ ในการ ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) โดยบริษัททำการลงทุนในเรื่องเครื่องมือแพทย์ การบำรุงรักษาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ และ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขยายสาขาครอบคลุม เกือบทุกภาค โดยมีสาขามากกว่า 70สาขาทั่วประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE ​มานิต นฤมิตคุณา    ประธานกรรมการ คำ..

แผนกบุคคล-แผนกช่าง

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-แผนกช่าง      คำรบ  คำเทียนทอง (กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)           &n..

แผนกจัดซื้อ-แผนกการตลาด

แผนกจัดซื้อและแผนกการตลาด               มานิต นฤมิตคุณา(กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)   สงกรานต์&n..

แผนกบัญชี-การเงิน

แผนกบัญชี-การเงิน    สุรพล  ลิจุติภูมิ (กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)              สุจิตรา ..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..