Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10

บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

SimaCORPORATE

Make your service easy

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานขาย ให้เช่า และร่วมมือกับโรงพยาบาล เปิดให้บริการเป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนโดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีสูง พร้อมบุคคลากรที่มีความชำนาญกว่า 300คน มีสาขากว่า 70 สาขาทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

RadiPLUS

RadiPLUS Teleimaging System   ..

SimaCORPORATE

บริษัทในเครือSimaCORPORATE Make your service easy เปิดดำเนินการเกี่ยวกับงานขาย ให้เช่า และร่วมให้บริการในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน โดยเปิดเป็..

Diagnostic Imaging Center

บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท   SimaCORPORATE   SimaHEALTHCARE SimaMRI TOMOGRAPH บริษัทฯได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ..

SImaNEWS

SimaNEWS กิจกรรมและข่าวการดำเนินงานของบริษัทในเครือSimaCORPORATE                ปี 2019    &..

SRI-MAMEDIC

บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด         Sri-mamedic              ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ภาย..

Second Hand for Sale

มีเครื่องและอะไหล่มือสอง สภาพดี พร้อมขายหรือติดตั้ง Secondhand&Part in Warehouse สนใจซื้อหรือเข่า โทรติดต่อได้ที่ 081-768-7756/044-34..

Basic of X-RAY&MRI

Basic of X-RAY&MRI รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับคว..

CT&MRI Technic

CT&MRI Technic สนับสนุนวิชการโดย ทอม/ยันต์/ยิ่ง   ..

MarketingEVENT

SimaCORPORATE     MarketIngEVENT  ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้กับตัวแทนการตลาดหรือสาขาที่ให้บริการทั่วประเทศ ..

สุขภาพดี้ดีลองทำดู

GoodHEALTH     อาหารต้านมะเร็งเต้านม ประโยชน์และการฝึกสมาธิ        อาหารต้านมะเร็งเต้านม  &n..

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ของระบบอวัยวะต่างๆมากมาย ปัจจุบันผู้คน  เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรักษา ให้หายขาดได้โดยบริษัทฯได้ทำการขยายงาน โดยการลงทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชนโรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ ในการ ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) โดยบริษัททำการลงทุนในเรื่องเครื่องมือแพทย์ การบำรุงรักษาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ และ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขยายสาขาครอบคลุม เกือบทุกภาค โดยมีสาขามากกว่า 70สาขาทั่วประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE ​มานิต นฤมิตคุณา    ประธานกรรมการ คำ..

แผนกบุคคล-แผนกช่าง

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-แผนกช่าง      คำรบ  คำเทียนทอง (กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)           &n..

แผนกจัดซื้อ-แผนกการตลาด

แผนกจัดซื้อและแผนกการตลาด               มานิต นฤมิตคุณา(กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)   สงกรานต์&n..

แผนกบัญชี-การเงิน

แผนกบัญชี-การเงิน    สุรพล  ลิจุติภูมิ (กรรมการบริหารฝ่ายจัดการฯ)              สุจิตรา ..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..