Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

Ultrasound

บริการให้เช่าระบบเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียง

   Ultrasound   

ภายใต้แนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซ่อม ไม่ต้องเสียค่าดูแลรักษาเครื่อง ไม่เพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่แผนก เปลี่ยนเครื่องได้ง่ายไม่ต้องทนใช้เป็นสิบปีให้.....บริษัทในเครือสีมาเฮลธ์แคร์จัดการแทนท่าน


รูปแบบการนำเสนอ   

  1. ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
  2. ให้เช่าแบบแบ่งรายได้เป็นรายCaseหรือStudy
  3. จ้างเหมาบริการตรวจ

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อเครื่องค่าดูแลรักษาเครื่อง ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด


Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site; simahealthcare.com

PRODUCT    ULTRASOUND;PHILIPS