Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

ABI INDEX

บริการให้เช่าเครื่อง ABI 

ภายใต้แนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซ่อม ไม่ต้องเสียค่าดูแลรักษาเครื่อง ไม่เพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าที่แผนก เปลี่ยนเครื่องได้ง่ายไม่ต้องทนใช้เป็นสิบปีให้.....บริษัทในเครือสีมาเฮลธ์แคร์จัดการแทนท่าน


รูปแบบการนำเสนอ   

1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.เช่าพื้นที่ ร่วมให้บริการและจัดแบ่งรายได้
3.รับจ้างบริการตรวจ


เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่อง การก่อสร้าง ดัดแปลง ตกแต่ง จัดซื้อเครื่อง ABI พร้อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ค่า Maintenance เจ้าหน้าที่ประจำห้องตรวจ เช่น เทคนิเชี่ยน ธุรการ พยาบาลดู แลผู้ป่วย ค่าฟิล์ม ค่าไฟฟ้า


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด

มานิต 081-768-7756 คำรบ 086-648-6833 ศักดิ์สิทธิ์ 090-373-7008 สงกรานต์ 084-955-3487
Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com
Web site; simahealthcare.com