Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

ความเสี่ยงในการบริการและเครื่องมือแพทย์

ความเสี่ยงในการให้บริการ

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีผลต่อชีวิตทรัพย์สินและความรับผิดตามข้อกฏหมายในกรณีที่ปรัมาทและเลินเล่อ


   การให้บริการ   

กรณีทั่วๆไป

 1. การให้ฟิล์มหรือผลการตรวจขาดไป ให้ฟิล์มหรือผลการตรวจผิดคน ต้องเช็คชื่อและนามสกุลในซองฟิล์ม บนฟิล์ม และบนใบผลการตรวจให้ตรงกันก่อนใส่ในซอง
 2. ฟิล์มและผลกาสรตรวจหายเมื่อผู้ป่วยรับซองฟิล์ม หรือไปส่งฟิล์มที่วอร์ด ต้องให้ผู้ป่วยหรือญาติหรือเจ้าหน้าวอร์ด เซ็นต์รับซองฟิล์มทุกครั้ง
 3. การเรียกชื่อผู้ป่วยผิดเข้าห้องตรวจต้องเรียกชื่อและนามสกุลทุกครั้งก่อนเข้าห้องตรวจ(อย่าใช้วิธีจำ) ถ้าตรวจและฉีดสารทึบแสงผิดคน ผู้ป่วยอาจฟ้องอาญาและเรียกค่าเสียหายได้
 4. เรื่องผู้ป่วยแพ้สารทึบแสงและยานอนหลับก่อนฉีดทุกครั้งต้องสัมภาษประวัติการแพ้และโรคประจำตัว ให้ผู้ปวยหรือญาติเซ็นต์ยินยอมให้ฉีดสารทึบแสงหรือยานอนหลับ
 5. เรื่องผู้ป่วยตกเตียงให้ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ป่วยนั่งรถเข็นหรือรถนอน เพื่อป้องกันผู้ป่วยลุกขึ้นและตกเตียงได้
 6. ผู้ป่วยลุกออกจากเครื่องตรวจให้อธิบายวิธีการและขั้นตอนการตรวจทุกครั้งก่อนตรวจ และดูแลผู้ป่วยอย่าให้คาดสายตา
 7. ผู้ป่วยหงุดหงิดรอนาน
 8. อ๊อกซิเจนหมด เครื่องดูดเสมหะเสียหรือไม่มีสายดูดให้ตรวจตราดูแลเช็คสต๊อก ทำสำรองเพิ่มอีก1ชุด(ออกซิเจ่น) เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และยาให้ครบพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
 9. ผู้ป่วยเสียชีวิตในขณะตรวจให้ดูแลผู้ป่วยทุกคนในขณะตรวจ อย่าประมาทโดยเด็ดขาด แม้จะเป็นผู้ป่วยปกติดีก็ตาม ให้สังเกตุและตรวจวัดชีพจรโดยเฉพาะผุ้ป่วยอาการหนัก ถ้าผู้ป่วยอาการทรุดให้ยุติการตรวจล้วรีบรายงานแพทย์และรีบส่งแผนกERให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อน แต่ถ้าจะต้องใส่Tubeหรือเครื่องหายใจในห้องตรวจให้เตรียมเครื่องมือและยา พร้อมเจ้าหน้าที่ทำCPRให้พร้อม
 10. ผู้ป่วยอาการแย่กรณีตรวจเสร็จแล้วหรือขณะรอฟิล์มและผลการตรวจให้ดูแลผู้ป่วยก่อน ในขณะตรวจ และช่วงรอฟิล์มหรือผลการตรวจ ถ้าเป็นไปให้ผู้ป่วยกลับไปวอร์ดก่อนแล้วตามเอาฟิล์มและผลการตรวจไปส่งตามหลัง อย่าให้ผุ้ป่วยรอที่ศูนย์นาน
 11. ผู้ป่วยอารมณ์เสียเนื่องจากรอผลการตรวจนานให้พนักงานเข้าไปรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ หรือให้ผู้ป่วยหรือญาติไปทานอาหารหรือทำธุระก่อน และบอกเวลาเสร็จโดยประมาทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคนขับรถที่มาส่งผู้ป่วยอาจให้กลับได้เลยพร้อม
 12. ผู้ป่วยสำลักต้องให้พยาบาลทำการดูดเสมหะก่อนหรือในขณะตรวจ
 13. ลืมแค๊มปสายปัสสาวะ กรณีผู้ป่วยตรวจLower abdomen ทำให้การตรวจล้มเลวหรือไม่ชัดเจนผู้ป่วยที่ตรวจLower abdomenและใส่สายที่ท่อปัสสาวะ ต้องทำการแค๊มป์เพื่อให้Full bladder
 14. ผู้ป่วยไตมีปัญหาจากการฉีดสารทึบแสงก่อนฉีดสารทึบแสงให้สัมภาษประวัติและโรคประจำผู้ป่วยให้ดี และต้องตรวจเช็คค่าผลเลือดทางไตเช่น ค่าเคทินีน แล้วรายงานรังสีแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดหรือไม่ฉีดสารทึบแสง

เรื่องการดูแลผู้ป่วยและอุปกรณ์
โปรดระมัดระวังอย่างสูงเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สินและความรับผิดทางกฏหมาย

 1. การดูแลผู้ป่วยก่อน ขณะตรวจและหลังการตรวจ
 2. อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องหรือผู้ป่วย ให้ระมัดระวังในการหยิบจับ ถือ การนำมาเชื่อมต่ออุปกรณ์ และการบำรุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์พวกนี้มีราคาแพงมาก

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 • Headที่วางศรีษะหรือเท้า เสียหายจากการวางกระแทกหรือตกหล่นอุปกรณ์พวกนี้ราคาแพงชิ้นหนึงตกประมาณ 1-2แสนบาท ถ้าเสียหายไม่มีประกัน บริษัทผู้ขายเครื่องไม่รับประกัน 
 • เรื่องน้ำปัสสาวะไหลโดนเครื่อง อาจทำให้เครื่องพังและไฟฟ้าช๊อตได้ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ รองก้นผู้ป่วยด้วยผ้าซับและผ้ายางทำเป็นรูปกระบะยกขอบสูงกว่าพื้นเล็กน้อย
 • เรื่องน้ำเกลือไหลโดนเครื่อง อาจทำให้เครื่องพังและไฟฟ้าช๊อตได้ก่อนแสกนให้ตรวจน้ำเกลือผู้ป่วยว่าหลุดหรือไม่ ควรรัดแขนผู้ป่วยวางบนกระบะผ้าซับและผ้ายาง
 • เครื่องฉีดสารทึบแสง Injectorให้ทำความสะอาด(ด้วยนำ้อุ่น)ทันทีที่สารทึบแสงหกหรือหยดลงเครื่องหรือพื้น (ถ้าไม่ทำความสะอาดทันทีมันจะแข็งเช้ดออกยาก และเป็นคราบ)
 • ก่อนนำผู้ป่วยเข้าห้องตรวจต้องซักประวัติการแพ้ยาหรืออาหารทะเลหรือไม่(เพราะสารทึบแสงนี้มีส่วนประกอบของไอโอดีน) ถ้าผุ้ป่วยมีประวัติแพ้สารทึบแสงหรืออาหารทะเล ให้รายงานแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข(เช่น ฉีดยาแก้แพ้ เปลี่ยนตัวยาใหม่ หรืองดการฉีดสารทึบแสง หรือการตรวจ)
 • ก่อนเข้าห้องตรวจต้องให้ผู้ป่วยเซ็นตใบยินยอมฉีดสารทึบแสงก่อนทุกราย
 • ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจต้องระมัดระวังดูแลผู้ป่วยในขณะตรวจและหลังการตรวจด้วยความระมัดระวัง และให้เตรียมเครื่องให้พร้อมทันทีที่ผุ้ป่วยมาถึง
 • ผู้ป่วยแพ้สารทึบแสงในขณะฉีดให้หยุดทันทีและแจ้งทีมช่วยชีวิตโดยเร็ว

เอ็มอาร์ไอ

ให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวเครื่องมีข้อจำกัดและอุปกรณ์มีราคาาแพงมาก

เครื่องเอ็มอาร์ไอจะเป็นสนามแม่เหล็กจะมีคุณสมบัติ

 • มีแรงดึงดูดและแรงผลักกับโลหะโดยเฉพาะเหล็ก(ไทเทเนียม/ทองแดง/แสตนเลสไม่ป็นไรเข้าห้องตรวจได้) 
 • เนื่องจากอุปกรณ์จะเป็นอิเลคโทนิคและขดลวดทองแดงมากมายฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องน้ำให้ดี(น้าที่มาจากตัวผู้ป่วยเช่น น้ำปัสสาวะ สายนำ้เกลือหลุด อาเจียร ขวดเดนต่างๆ)

ข้อควรระวัง

 1. อุปกรณ์รับสัญญาณ(Coil) เสียหายจากการวางกระแทกหรือตกหล่น -อุปกรณ์พวกนี้ราคาแพงมากมาก ชิ้นหนึงตกประมาณ 1-5 ล้านบาท ถ้าเสียหายไม่มีประกัน บริษัทผู้ขายเครื่องไม่รับประกัน พนักงานที่ทำเสียหายต้องขายบ้านขายรถขายที่นามาชดใช้บริษัท(มีผู้ที่ทำตกมาแล้ว)
 2. เรื่องน้ำปัสสาวะไหลโดนเครื่อง อาจทำให้เครื่องพังและไฟฟ้าช๊อตได้-ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ ผู้ป่วยทุกราย(ไม่ว่าจะเดินได้ รู้เรื่องดี นั่งรถนั่งหรือนอน) ให้รองก้นผู้ป่วยด้วยผ้าอ้อมซับและปูผ้ายางทำเป็นรูปกระบะยกขอบสูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันและรองรับน้ำ(กรณีเร่งด่วน) ขอยำ้ให้ทำทุกราย
 3. เรื่องน้ำเกลือไหลโดนเครื่อง อาจทำให้เครื่องพังและไฟฟ้าช๊อตได้-ก่อนแสกนให้ตรวจน้ำเกลือผู้ป่วยว่าหลุดหรือไม่ ควรรัดแขนผู้ป่วยวางบนกระบะผ้าซับและผ้ายางเพื่อให้น้ำไหลบนกระบะผ้าซับและผ้ายาง
 4. ปากกา ไขขวง เศษโลหะ ปลิวโดนผู้ป่วยและเครื่องเสียหาย-ให้นำอุปกรณ์ของใช้เครื่องไม้เครื่องมือออกจากตัวผู้ป่วยในขณะเข้าห้องตรวจเอ็ฒอาร์ไอ
 5. รถเข็นนั่งหรือนอน ถังออกซิเจนโดนดูดทำให้ผู้ป่วยหรือเครื่องเสียหาย-ต้องเช็ครถเข็นต่างๆว่าเป็นเหล็กหรือ ถ้าเป็นเหล็กห้ามนำเข้าห้องตรวจโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสภาพกึ่งเหล็กกึ่งแสตนเลสหรือมีสภาพเป็นเหล็กน้อย ต้องมีเจ้าหน้าที่เข็นหัวท้ายเข้าไปแต่ทางที่ดีรถเข็นควรทำด้วยโลหะแสตนเลส
 6. Tubeที่ใส่หลุดกรณี ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ-ต้องระวังในขณะเข็นรถนอนให้พร้อมเพียงกับผู้ที่บีบแอมบูแบล๊ก ป้องกันTubeหลุดผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้
 7. บัตรเครดิต เอทีเอ็มของผู้ป่วยเสียหาย-เนื่องจากในห้องตรวจเป็นแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่เป็นโลหะที่มีส่วยผสมของเหล็กและแถบแม่เหล็กจะถูกดึงดูดเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เครื่อง/บัตรแถบแม่เหล็กได้ ต้องบอกผู้ป่วยหรือญาติให้เอาออกก่อนเข้าห้องตรวจทุกครั้ง
 8. ผู้ป่วยได้รับอันตรายกรณีในตัวผู้ป่วยมีโลหะ เช่น ผู้ป่วยใส่อวัยวะเทียม ใส่เหล็ก ลูกปืนฝังใน-ต้องสอบถามประวัติผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ ถ้ามีโลหะในร่างกายให้สอบถามว่าเป็นโลหะประเภทใดและรายงานรังแพทย์ก่อนนำเข้าห้องตรวจ
 9. ระบบไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าตกให้รายงานบริษัทฯที่บริการบำรุงรักษาเครื่องเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะระบบ ชิลเลอร์ปั้ม(อยู่ในห้องเครื่อง)ให้ฟังเสียงทุกครั้งว่ายังมีเสียงหรือไม่ถ้าไม่มีให้รายงานช่างหรือทำการเปิดเครื่อง
 10. ระบบหล่อเย็น(ชิลเลอร์)ให้สำรวจทุกเช้าและเย็นว่ายังทำงาน อุณหภูมิปกติไหม นำ้ในถังลดลงหรือไม่หรือมีคราบสนิมหรือไม่ถ้ามีให้รายงานโดยด่วยและทำการซ่ิมแซม ล้างถังหรือเปลี่ยนนำ้
 11. ก่อนนำผุ้ป่วยเข้าห้องตรวจต้องซักประวัติ มีประวัติแพ้ยา โรคไต โรคหัวใจ กลัวที่แคบหรือไม่ 
 12. ก่อนเข้าห้องตรวจสำรวจว่าผู้ป่วยมีโลหะในและนอกร่างกายหรือไม่ ถ้ามีให้เอาออก(กรณีนอกร่างกาย) ถ้ามีในร่างกาย(เศษโลหะฝังในร่างกาย ติดอุปกรณ์ช่วยกระตุ้นหัวใจ ผ่าตัดใส่เหล็กดามในร่างกาย)ให้รายงานเทคนิเชี่ยนหรือแพทย์เพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป

เรื่องระบบทางบัญชี

ให้เก็บเอกสารไว้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพราะเอกสารเหล่าจะถูกนำมาใช้ในการวางบิลกับผู้ป่วยรือโรงพยาบาลที่ส่งตรวจความเสี่ยงก็คือ

 • ไม่สามารถวางบิลตั้งเบิกกับโรงพยาบาลได้ เนื่องจากเอกสารไม่ครบพนักงานเค๊านเตอร์หรือพนักงานที่อยู่เวร ต้องเก็บเอกสารผู้ป่วยให้ครบถ้วนเช่น ใบrequest ใบแสดงสิทธืผู้ป่วย ใบสั่งยา ใบRefer ตามที่โรงพยาบาลต้องให้ครบ เพื่อประกอบการวางบิล ถ้าไม่ครบให้ติดตามทันทีภายในวันนั้น
 • เรื่องการคำนวณค่าโฆษณาและค่าอ่านผิดคน หรือจ่ายขาดจ่ายเกินพนักงานทุกคนต้องลงทะเบียนให้ถูกชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ส่วนตรวจ ค่าตรวจ เป็นต้น
ชื่อเอกสาร / แบบฟอร์ม
MRI MA daily check list Form
ความเเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสงผิดสายIV