Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

SImaNEWS

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทในเครือSimaCORPORATE  


              ปี 2021                   


19 มิถุนายน 2564 : ศูนย์อุดรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลอุดรธานี ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกตินับตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2564นี้เป็นต้น
 


20 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลปราณบุรี พร้อมเปิดให้บริการตรวจตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แก่ผู้ป่วยในเขตอำเภอปราณบุรีและบริเวณใกล้เคียง


18 พฤษภาคม 2564 : ศูนย์เอกซเรย์คอมดิวเตอร์โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครรสสีมาพร้อมเปิดให้บริการตรวจวินิจโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งให้คุณภาพที่ชัดเจน คมชัด ใช้เวลาตรวจสั้น ปลอดภัย 


17 พฤษภาคม 2564 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเอกชลชลบุรีเปิดให้บริการแล้ว


15 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ได้ให้โอกาสบริษัททำการติดตั้งและบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง รุ่นล่าสุดจากPhilips 


12 พฤษภาคม 2564 : โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำการติดตั้งและพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมดิวเตอร์Multi-detector CT Scan

ช่วงเช้าเวลา 12.00น : วิทยากรจากบริษัท สีมาเมดิก จำกัด(ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์จากPHLIPS)จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองไผ่ โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ นายแพทย์สมรัฐ  ศรีตระกูล เป็นประธาน พร้อมมีการจัดบูธแนะนำบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท


22 เมาายน 2564 : พิธีลงนามสัญญาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT128Slice:PHILIPS ณ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โดยได้รับเกียรติ์จากพระคุรเจ้า มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เซอร์เทเรซาสมศรี สุเมธ รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และนายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ มาร่วมลงนามกับบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรทโดย นายคำรบ คำเทียนทอง กรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายศักสิทธิื์ทรงประโคน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด(เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 


1 เมษายน 2564 : ศูนย์ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของเต้านมโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ถุงนำ้ หรือโรคต่างๆของเต้านม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์ตรวจฯ ทุกวัน เปิดให้บริการเวลา8.00น-20.00น


26 มีนาคม 2564 : ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้กลับมาเปิดให้บริการตรวจตามปกตินับตั้งแต่วันที่ 26มีนาคมนี้เป็นต้นไป โดยได้ทำการติดตั้งและให้บริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสูง ชึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด 128 Slice CT Scan:PHILIPS โดยทีมงานในเครือสีมาคอร์ปอเรท


17 มีนาคม 2564 จัดบรรยายพิเศษ MRI for Stroke worthwhile and advantage โดย ศ.พญ.อรสา ชวาลกาฤทธิ์  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพุทธโสธร  ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัทในเรือสีมาคอร์ปอเรทร่วมกับBayer


22 มกราคม 2564 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้ว สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ( CTER )


             ปี 2020                    

23 ธันวาคม 2563 : จัดอบรมบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลกรของโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ " What is MRI " และ " การฉีดสีในการตรวจเอ็มอาร์ไอมีอันตรายหรือไม่ อย่างไร " โดยวิทยากรรับเชิญจาก บริษัทฟิลิปป์(ประเทศไทย) 


21-22 พฤศจิกายน 2563 : จัดอบรมบรรยาย Mini Imaging update 2020 ณ ห้องประชุม โรงแรมครีมายา เขาใหญ่ นครราชสีมา สนับสนุนโดย Biogenetech thailand(ผู้แทนจำหน่ายOptiray) 


6-7 พฤศจิกายน 2563 : จัดบูธงานประชุมวิชการ ณ โรงแรมโนโวเทล กมาลา ภูเก็ต


30 ตุลาคม 2563 : จัดอบรมและบรรยายวิชาการ CT&MR Imaging ณ ห้องประชุม SimaConvenionHall สนับสนุนโดย Bayer ตัวแทนจำหน่าย Ultravist/Primovist


20  ตุลาคม 2563 : จัดบรรยายAcute Stroke  Imaging in CT&MRI ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดย อาจารย์แพทย์หญิง อรสา ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทBAYERและบริษัท เอ็มอาร์อิมเมจจิ้ง (ในเครือสีมาคอร์ปอเรท)


1 กันยายน 2563 : จัดบูธงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ณ โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง นครราชสีมา


3 สิงหาคม 2563 : พิธีเปิดศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โรงพยาบาลกัณฑารักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี


3 สิงหาคม 2563:ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคโรงพยาบาลนพรัตน์ (CT MRI& Digital Mamoogram Imaging center)จัดอบรมการช่วยชีวิต(CPR)แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง


8 สิงหาคม 2563 ; ศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์พร้อมเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก(เอ็มอาร์ไอ)


5 สิงหาคม 2563 : บริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลราชบุรีให้ทำการติดตั้งและเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


3 สิงหาคม 2563 : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามเหล็ก(เอ็มอาร์ไอ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมุรปราการและโรงพยาบาลอื่นๆบริเวณใกล้เคียง


2 มิถุนายน 2563 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร


14 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงโรงพยาบาลกระทุ่มแบนพร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยได้ทำการติดตั้งและให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย เครื่องเอกซเรย์อมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว ชัดเจน แม่นยำ ด้วยทีมงานบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท


8 พฤษภาคม 2563 : พิธีเปิดศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่อย่างเป็นทางการโดยมีนายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมประกอบพิธีเสกทางศาสนาเปิดศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

ศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก ทำให้ภาพการตรวจที่คมชัด ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ารับบริการ การตรวจได้ที่ โทร 098-479-5894 เปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


13 เมษายน 2563 : ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลปักธงชัยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตร์ โรงพยาบาลปักธงชัย โทร 098-479-5764 เปิดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


1 เมษายน 2563 : เปิดให้บริการศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านสมอง ช่องท้อง กระดูกและข้อ ระบบหลอดเลือด โดยเครื่องCT Scan PHILIPS


1 มีนาคม 2563 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหลังสวนพร้อมเปิดให้บริการแล้ว


8 มีนาคม 2563 : ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ สาขาโรงพยาบาลสกลนคร เปิดให้บริการตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ รุ่นใหม่ล่าสุดจาก PHILIPS ให้คุณภาพภาพที่มีความคมชัด แม่นยำ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ารับการตรวจได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


9 มีนาคม 2563 : บริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท เชิญคุณสุรีรัตน์ จันทร์พานิชย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญการบริการผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศริรราชพยาบาล มาอบรมและให้ความรู้แก่บุคคลากรของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)ในเรื่องการเตรียมผู้ป่วยและเทคนิคในการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและระหว่างเข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 


11 มีนาคม 2563 : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโมกราฟ จำกัด(ในเครือสีมาคอร์ปอเรท)-โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ในการเปิดให้บริการวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2563นี้


12 มีนาคม 2563: ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวารินชำราช ได้ปรับปรุงและอัพเกรดเครื่อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยพร้อมเปิดให้บริการนับตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม 2563นี้เป็นต้นไป 


14มกราคม2563:ศูนย์ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Echocardiogram&Exercise stresstestCenterโรงพยาบาลค่ายเทพวีรสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการแล้ว


15-17 มกราคม2563 : ทีมฝ่ายการตลาดนำทีมโดยคุณสงกรานต์จัดบูธการตลาด งานประชุมวิชาการสมาคมรังสีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่


18 มกราคม 2563 : คุณภูมิสิทธิ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกบูธเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานกับบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


             ปี 2019                    


14 มกราคม2562 พิธีบริจาคอาคารนฤมิตคุณาให้กับโรงพยาบาลเลยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยต่อไป


1 กุมภาพันธ์ 2562 : สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคายเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยระบบต่างๆของร่างกายด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


15 มีนาคม 2562 : ติดตั้งและส่งมอบเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก หนองคายคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมกระดูกและข้อ นายแพทย์รุ่งโรจน์ กาญจนศิริโรจน์


1 มีนาคม 2562 : สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่เสรียง เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562นี้เป็นต้นไป


15 มีนาคม 2562 : เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


9 มีนาคม 2562 : พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานแห่งใหม่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท


29 มีนาคม 2562 :องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


23 เมษายน 2562 : จัดบรรยายวิชการด้านเอ็มอาร์ไอ ณ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


29 เมษายน 2562 : สาขาโรงพยาบาลเมืองสงขลาเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ป่วยในตัวเมืองสงขลาและโรงพยาบาลอื่นๆบริเวณใกล้เคียง


20 เมษายน 2562 : ศูนย์์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (ในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์)เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ ดำเนินงานโดยบริษัท โตโมกราฟ จำกัด ในเครือSimaCORPORATE


1 พฤษภาคม 2562 เปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลค่ายประจักษศิลปาคม (จังหวัดอุดรราชธานี)


5 กรกฏาคม 2562 ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทรบุรี เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก ภายในอาคารศูนย์มะเร็ง


29 สิงหาคม 2562 : จัดบรรยายวิชาการด้านการตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลพุทธโสธร


10 กันยายน 2562 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่จัน เปิดให้บริการตรวจ วินิจโรคของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


15กันยายน 2562 สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพนพิสัย เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

1 พฤศจิกายน 2562 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สถาบันบำราชนรางดูร เปิดให้บริการตรวจวินิจโรคต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

10พฤศจิกายน 2562 : ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุณทอดกฐิน ณ วัดกุดม่วง


           ปี 2561                      


เดือนมกราคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอและดิจิตอลแมมโมแกรม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี


เดือนกุมภาพันธ2561 :  เปิดสาขา ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และดิตอลแมมโมแกรม โรงพยาบาลปากช่องนานา


เดือนมีนาคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 


เดือนพฤษภาคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกคือ โรงพยาบาลราชธานี


24เมษายน2561 : อบรมเทคนิคเชี่ยนทำMRAณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สนับสนุนโดย โตชิบ้า


22ธันวาคม2561 : ส่งมอบรถรับส่งญาติผู้ป่วย เป็นรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 14ที่นั่งให้กับ โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการรับมอบจากบริษัท ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ 


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายฯ(คุณทอม)และน้องน้อง ออกบูธรับสมัครน้องเทคนิเชี่ยน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 


เดือนมิถุนายน2561:ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบ้านโป่งเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของระบบร่างกายด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


เดือนมิถุนายน2561  : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ CTER เปิดให้บริการแล้ว ดำเนินการโดยสีมาเฮลธ์แคร์


เดือนกรกฎาคม2561:จัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการรังสีรามาโรงแรมไมด้าหัวหิน


22กค2561: เวลา 9.00น ทำพิธีตั้งศาล ณ สำนักงานใหญ่(แห่งใหม่)บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท 


1 สิงหาคม 2561 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปรับปรุงและอัพเกรดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมเปิดให้บริการ


15 กันยายน 2561 : เปิดสาขาศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของอวัยวะในร่างกาย


1 พฤศจิกายน 2561 : เปิดสาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ์


9 พฤศจิกายน 2561: ออกบูธประชุมวิชาการ ณ โรงพยาบาลสกลนคร


15 ธันวาคม 2561 : พร้อมเปิดให้บริการสาขา ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเลย


23 พฤศจิกายน 2561 : จัดบรรยายและประชุมวิชาการเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเลย


27 พฤศจิกายน 2561 : รองปลัดกระทรวงสาธรณสุข ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลยพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลเลย(ในนามบริษัท โตโมกราฟ จำกัด)


8 ธันวาคม 2561 : เปิดสาขา ศูนยเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ (จังหวัดปราจีนบุรี)