Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

SImaNEWS

SimaNEWS

กิจกรรมและข่าวการดำเนินงานของบริษัทในเครือSimaCORPORATE  


             ปี 2019                    


14 มกราคม2562 พิธีบริจาคอาคารนฤมิตคุณาให้กับโรงพยาบาลเลยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยต่อไป


1 กุมภาพันธ์ 2562 : สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคายเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยระบบต่างๆของร่างกายด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


15 มีนาคม 2562 : ติดตั้งและส่งมอบเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก หนองคายคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมกระดูกและข้อ นายแพทย์รุ่งโรจน์ กาญจนศิริโรจน์


1 มีนาคม 2562 : สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่เสรียง เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562นี้เป็นต้นไป


15 มีนาคม 2562 : เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


9 มีนาคม 2562 : พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานแห่งใหม่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท


29 มีนาคม 2562 :องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


23 เมษายน 2562 : จัดบรรยายวิชการด้านเอ็มอาร์ไอ ณ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


29 เมษายน 2562 : สาขาโรงพยาบาลเมืองสงขลาเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ป่วยในตัวเมืองสงขลาและโรงพยาบาลอื่นๆบริเวณใกล้เคียง


20 เมษายน 2562 : ศูนย์์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (ในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์)เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ ดำเนินงานโดยบริษัท โตโมกราฟ จำกัด ในเครือSimaCORPORATE


1 พฤษภาคม 2562 เปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลค่ายประจักษศิลปาคม (จังหวัดอุดรราชธานี)


5 กรกฏาคม 2562 ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทรบุรี เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก ภายในอาคารศูนย์มะเร็ง


29 สิงหาคม 2562 : จัดบรรยายวิชาการด้านการตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลพุทธโสธร


10 กันยายน 2562 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่จัน เปิดให้บริการตรวจ วินิจโรคของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


15กันยายน 2562 สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพนพิสัย เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


           ปี 2561                      


เดือนมกราคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็มอาร์ไอและดิจิตอลแมมโมแกรม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี


เดือนกุมภาพันธ2561 :  เปิดสาขา ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และดิตอลแมมโมแกรม โรงพยาบาลปากช่องนานา


เดือนมีนาคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 


เดือนพฤษภาคม2561 : เปิดสาขา ศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกคือ โรงพยาบาลราชธานี


24เมษายน2561 : อบรมเทคนิคเชี่ยนทำMRAณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สนับสนุนโดย โตชิบ้า


22ธันวาคม2561 : ส่งมอบรถรับส่งญาติผู้ป่วย เป็นรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 14ที่นั่งให้กับ โรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการรับมอบจากบริษัท ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ 


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายฯ(คุณทอม)และน้องน้อง ออกบูธรับสมัครน้องเทคนิเชี่ยน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 


เดือนมิถุนายน2561:ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบ้านโป่งเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของระบบร่างกายด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


เดือนมิถุนายน2561  : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ CTER เปิดให้บริการแล้ว ดำเนินการโดยสีมาเฮลธ์แคร์


เดือนกรกฎาคม2561:จัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการรังสีรามาโรงแรมไมด้าหัวหิน


22กค2561: เวลา 9.00น ทำพิธีตั้งศาล ณ สำนักงานใหญ่(แห่งใหม่)บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท 


1 สิงหาคม 2561 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปรับปรุงและอัพเกรดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมเปิดให้บริการ


15 กันยายน 2561 : เปิดสาขาศูนย์เอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของอวัยวะในร่างกาย


1 พฤศจิกายน 2561 : เปิดสาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ์


9 พฤศจิกายน 2561: ออกบูธประชุมวิชาการ ณ โรงพยาบาลสกลนคร


15 ธันวาคม 2561 : พร้อมเปิดให้บริการสาขา ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเลย


23 พฤศจิกายน 2561 : จัดบรรยายและประชุมวิชาการเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเลย


27 พฤศจิกายน 2561 : รองปลัดกระทรวงสาธรณสุข ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลยพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลเลย(ในนามบริษัท โตโมกราฟ จำกัด)


8 ธันวาคม 2561 : เปิดสาขา ศูนยเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ (จังหวัดปราจีนบุรี)